ĐĂNG KÝ LỊCH TRÌNH

Các ô có dấu (*) là nội dung bắt buộc nhập, các ô còn lại (không có dấu đỏ) có thể nhập hoặc không.

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Số GPLX/CCCD/CMND (*)
   Không có CMND
2. Loại xét nghiệm
3. Dữ liệu Vaccine

II. THÔNG TIN LỊCH TRÌNH

1. Biển số phương tiện (*)
(Đi bộ điền: 26A00000)
2. Nơi xuất phát/Thời gian
3. Điểm đến (trong Tỉnh Sơn La)